28 juni 2010

Tornio Haparanda karta

20 juni 2010

Karta över Haparanda Stad med dess ägor 1847

Haparanda Historiska utveckling
- från by, köping till stad
Karta ur en C-uppsats LTU av Annelie Wasserman år 2009. Hela uppsatsen kan läsas här.

Stadsplan över nya Haparanda köping år 1828

Haparanda Historiska utveckling
- från by, köping till stad
Karta ur en C-uppsats LTU av Annelie Wasserman år 2009. Hela uppsatsen kan läsas här.

Stadsplan över nya Haparanda köping 1828 - transparant mot Krookska skattehemman

Haparanda Historiska utveckling
- från by, köping till stad
Karta ur en C-uppsats LTU av Annelie Wasserman år 2009. Hela uppsatsen kan läsas här.

Plankarta till stadsplan över nya Haparanda köping 1823

Haparanda Historiska utveckling
- från by, köping till stad
Karta ur en C-uppsats LTU av Annelie Wasserman år 2009. Hela uppsatsen kan läsas här.

Krookska Skattehemman 1828 - Haparanda by

Haparanda Historiska utveckling
- från by, köping till stad
Karta ur en C-uppsats LTU av Annelie Wasserman år 2009. Hela uppsatsen kan läsas här.

Haparanda Karta 1795

Haparanda Historiska utveckling
- från by, köping till stad
Karta ur en C-uppsats LTU av Annelie Wasserman år 2009. Hela uppsatsen kan läsas här.